Ana Sayfa

Kırsal Kalkınma Sektör Programı olarak bilinen program ile Avrupa Birliği, tarımsal üretime ve kırsal alanlara destek sağlamaktadır. Şimdiye kadar bütçesi toplamda 40 milyon Euro’ yu bulan program, kırsal kalkınma ve toplum kalkınması hibe programları ile çiftçilerin hayvancılık ve bitkisel üretim tekniklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak eğitimlerin verilmesi de dahil olmak üzere, gelecekte AB kural ve düzenlemelerine uyum konusunda hazırlanmalarına yardımcı olacak bir rehberlik etmektedir.

Şimdiye dek, toplamı 15.5 milyon Euro olan dört kırsal kalkınma hibe programı finanse edilmiştir. 8 Kasım 2018’de başlatılan yeni RD4 hibe programı için 5 milyon Euro’luk teklif çağrısı yapıldı. Bu programların hedeflediği alanlar şunlardır: Süt ürünleri üretimi ve işlenmesi için yeni teknolojilerin tanıtılması, bitkisel ve örtü altı üretim, kırsal turizmin gelişimi, küçük ölçekli turizm faaliyetlerinin tanıtımı, çiftlik hijyeninin artırılması, hayvan refahı ve çevre yönetimi. 2018 yılı sonuna kadar dört şema kapsamında 253 proje tamamlandı.

Devam etmekte olan hibe programları, tarımsal makine ve malzeme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, çiftlik sertifikasyonu, güneş enerjisi, sera yapımı, sulama ekipmanları, zeytin, narenciye ve nar sektörlerine destek ve kültürel mirasın korunması (dantel işi eğitimi ve yiyecek üretiminde uzmanlık vb.) gibi çeşitli konularda bireysel çiftçilere, şirketlere ve STK’lara destek vermektedir.

Bunlara ilaveten, aşağıda belirtildiği gibi, tarım sektöründe kapasite geliştirme projeleri de uygulanmaktadır:
  • Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Programı – öncelikli hayvan hastalıklarını kontrol ve eradikasyonu için önlem alma ve veterinerlik hizmetleri kapasitesinin AB gerekliliklerine göre geliştirilmesi.
  • Metroloji Kapasitesinin Artırılması – veterinerlik ve bitki sağlığı için analitik laboratuar hizmetlerinin geliştirilmesi ile gıda maddesi ve ürünleri analizini AB gıda güvenliği standartlarına yakınlaştırmak amacıyla modern ekipman desteği sağlanması.
  • Çiftlik Danışmanlık Hizmetleri – verilecek hizmetler için uzun dönemli strateji ve kapasite geliştirme formülasyonu.
  • Süt ürünleri sektöründe uzun dönemli strateji ve kapasite geliştirilmesi.
  • Hayvan Kimlik Sistemi – AB gerekliliklerine göre hayvanların kaydı ve kimliklendirilmesi işlemi için yeni sistemin tanıtılması.
  • Hayvansal Yan Ürünler Programı – Yüksek riskli Hayvansal Yan Ürünlerin saklanması, ulaşımı ve işlenmesi için ekipman ve sistemin tasarlanıp uygulanması.