Teknik Destek

AB Hibe Destek Ekibi
Önceden Program Yönetim Birimi olarak da bilinen AB tarafından finanse edilen Hibe Destek Ekibi’nin genel hedefi, Kıbrıs Türk toplumu için hibe sektörleri projelerinin tasarımı, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesine Mali Yardım Programı kapsamında AB kuralları doğrultusunda teknik destek sağlamaktır.


Hibe Destek Ekibi, hibe programı rehberi geliştirilmesine destek olmak, hibe başvurularının değerlendirilmesi, proje başvuru sahipleri ve faydalanıcılar için kapasite geliştirme aktiviteleri, proje yürütülmesi sırasında hibe faydalanıcılarına yardımcı olmak ve sivil toplum, toplum kalkınması, insan kaynakları, özel sektörün gelişimi ve kırsal kalkınma sektörlerindeki hibe projelerinin izlenmesi gibi faaliyetlerden sorumludur.

Diğer faaliyetler ise iki websitesinin (eugrant2021.ar-ni.com ve www.tccruraldevelopment.eu) güncellenip idare edilmesi, Bilgi İzleme Sistemi’nin kurulup devam ettirilmesi ve program görünürlük faaliyetlerinin desteklenmesini içermektedir.

Kapasite geliştirme faaliyetleri ise, KOBİ’lere, sivil toplum örgütlerine, okullara, kırsal mikro-teşebbüslere, yerel yönetimlere, STÖ ve çiftçilere tüm satın alma süreçlerinde (malzeme, inşaat, hizmet), proje yönetiminde ve sözleşme uygulama ve raporlamasında destek olmayı içermektedir.

Dünya Bankası tarafından yapılan analiz çalışması
Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma için Ekonomik Analizi Programı’nın genel amacı, Kıbrıs içinde ekonomik yakınsamayı ilerletmek adına gelişim sürecine destek olmaktır. 


Programın özel hedefleri şunlardır: (i) Kıbrıs’ın kuzey kesiminde makroekonomik gelişmeler hakkında bilgi boşluklarını doldurmak; (ii) seçilen öncelikli alanlar için ekonomi ve sektör analizlerine dayalı olarak Kıbrıs Türk ekonomisi için önerileri detaylandırmak; ve (iii) kalkınma ve reformları engelleyen kısıtlamalar ile ilgili yoğun sosyal yardım ve danışmanlık çalışmaları ile yerel anlayışı geliştirmek. 

Raporlara websitesinin Dokümanlar kısmından erişilebilir.