Dokümanlar


AB finansmanlı hibe projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgili kitapçık (Türkçe ve İngilizce)
İndir


KOBİ Hibe Programı Uygulama Rehberi
İndir


Dünya Bankası çalışmaları
İndir


Proje Döngüsü Yönetimi / Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (Türkçe)
İndir