Ana Sayfa

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla AB Mali Yardım Programı kapsamında (Yönetmelik (AK) 389/20061), Kıbrıs Sivil Toplum’una yardım sağlanmaktadır. Yardım Programı’nın bu konudaki ana hedeflerinden biri (hedef 3) “uzlaşma, güven arttırıcı önlemler ve sivil topluma destek”tir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sivil toplumun güçlendirilmesi, diyalog kültürünün geliştirilmesi, toplum yaşamına katılım ve ayrıca hoşgörü, barış ve aktif yurttaşlık değerlerinin öne çıkarılmasında kilit rol oynamaktadır. Güven artırıcı önlemler ve her iki toplumun sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen ortak faaliyetlere yönelik AB tarafından sağlanan destek, arabuluculuk, diyalog ve ayrıca Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında daha yakın ilişkilerin ve güvenin tesisini teşvik etmektedir.

AB, şimdiye tek toplamı 12 milyon Euro’yu bulan, ve devamı gelecek olan beş hibe programını desteklemiştir. 2006 itibariyle Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında programı kapsamında 70’ten fazla proje ve 85 sivil toplum örgütüne yardım sağlanmıştır.

AB’nin sivil toplum örgütlerine mevcut desteği, insan hakları, çevre, kültür ve spor konularına odaklanmaktadır.

Bazı proje örnekleri şöyledir:
 • “Konuşulmayan”: LGBTI hakları konusunda diyalog ve farkındalık yaratma yoluyla toplumsal cinsiyet ve cinsel ayrımcılıkla savaşmak
 • “Şiddete Karşı Diren!” : Kadın ve çocuklara karşı yapılan aile içi şiddetin ortadan kaldırılması
 • “Sesini yükselt, haklarını savun!”: Kıbrıs Türk sivil toplumunun iletişim ve savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum medya profesyonellerinin kapasitelerinin arttırılması.
 • “Hastanın Sesi I”: Hasta hakları konusunda farkındalığın ve saygının artırılması.
 • “Herkes için insan hakları”: uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilerin insan haklarının geliştirilmesi ve korunması.
 • “Leading by Example”: engagement of Turkish Cypriot and Greek Cypriot Business Leaders in Dialogue, Cooperation and Reconciliation
 • “Girne Dağları Mağaraları Projesi”: Araştırma, Koruma ve Eğitimi Entegre Etmek
 • “Hastanın Sesi II”: Hasta hakları konusunda farkındalığın ve saygının artırılması.
 • Sinerjiler, Kapasite Geliştirme ve Barış İnşası için Deniz Çöpü
 • “MÜMKÜN: Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Daha Güçlü, Daha Serbest ve Daha Etik Gazetecilik”
 • “Değişim İçin Diyaloğu Teşvik Etmek: Gençliğin Güçlendirilmesi Yoluyla Barış Savunması”
 • “İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT)”
 • “’İnsan Ticaretine karşı Yasal Değişiklikler ve Adli Yardım”
 • “Sömürüden Özgür LGBTI+ Hayat Projesi”