Skip links

Toplum Kalkınması
Hibe Programları

Birinci Toplum Kalkınması Hibe Programı – Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması: Kırsal Topluluklarda Yaşam Kalitesinin Artırılması

Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması Hibe Programı için Birinci Teklif Çağrısının (5 milyon Euro) genel amacı Kıbrıs’ın kuzeyinde kırsal alanlarında sosyo-ekonomik koşulların iyileştirilmesidir. Hibe programı teklif çağrısının özel amacı ise Kıbrıs’ın kuzeyinde kırsal bölgelerde büyüme koşullarının, yaşam kalitesinin ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Bu teklif çağrısı dahilinde üç öncelik; (i)köy kalkınması için yerel topluluklar netimler arasındaki işbirliğinin arttırılması, (ii) köy kalkınmasının yerel topluluklar seviyesinde desteklenmesi, ve (iii) köy seviyesindeki girişimlerin desteklenmesi; olarak belirlenmişti.

Aralık 2009’da, kırsal alanlarda STK’ları ve yerel topluluklara ekipman alımı ve eğitim faaliyetlerini de kapsayan çeşitli alanlarda desteği içeren 20 proje imzalanmıştır. Bu destek, toplum merkezleri oluşturulup donatılması, tarihi mirasın korunması, hastaneye bağlı küçük bir su arıtım ve geri dönüşüm tesisinin kurulması, altı yeni süt toplama merkezinin donatılması ve engelliler için ekipman sağlanmasını içermiştir.

İkinci Toplum Kalkınması Hibe Programı – Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması: Kırsal Topluluklarda Yaşam Kalitesinin Artırılması

Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması Hibe Programı için İkinci Teklif Çağrısının (5.5 milyon Euro) genel amacı Kıbrıs’ın kuzeyinin kırsal alanlarında sosyo-ekonomik koşulların iyileştirilmesidir. Hibe programı teklif çağrısının özel amacı ise Kıbrıs’ın kuzeyinde kırsal bölgelerde büyüme koşullarının, yaşam kalitesinin ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Bu teklif çağrısı dahilinde üç öncelik şu şekilde belirlenmiştir: (i) köy kalkınması için yerel topluluklar arasındaki işbirliğinin arttırılması, (ii) köy kalkınmasının yerel topluluklar seviyesinde desteklenmesi, (iii) köy seviyesindeki girişimlerin desteklenmesi.

Aralık 2009’da, Kıbrıs’ın kuzeyinde kırsal alanlarda STK’ları ve yerel topluluklara  ekipman alımı ve eğitim faaliyetlerini de kapsayan çeşitli alanlarda desteği içeren 8 proje imzalanmıştır. Bu destek, toplum merkezleri oluşturulup donatılması, genç ve yaşlılar için bakım merkezleri kurulup ilgili personelin eğitilmesi ile köylülerin el işleri, dil ve bilgisayar becerilerinin arttırılması, tarihi mirasın korunması ve balıkçı barınaklarının iyileştirilmesini içermiştir.

Üçüncü Toplum Kalkınması Hibe Programı  – Köy Girişimleri ile Toplum Kalkınması: Kırsal Kesimin Yaşam Kalitesini İyileştirme

AB tarafından 3 Milyon Euro fon tahsis edilen Üçüncü Toplumsal Kalkınma hibe programının genel hedefi Kıbrıs’ın kuzeyinde kırsal bölgelerde yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir. Tüm ilgili paydaşlarla gerçekleştirilen geniş çaplı görüşmelerin sonucunda bu teklif çağrısı için üç öncelik belirlenmiştir: (a)doğal mirası ve manevi kültürel miras varlıklarını korumak, (b) temel iletişim hizmetlerini geliştirmek, (c) sosyal bütünlüğü ve yerel yönetişimi güçlendirmek.

Yerel topluluklar ve sivil toplum örgütleri ortak olarak başvuru yapmaları için yerel aktörlerle birlikte davet edilmiştir.

Dördüncü Toplum Kalkınması Hibe Programı – Köy Girişimleri ile Toplum Kalkınması: Kırsal Kesimin Yaşam Kalitesini İyileştirme

AB tarafından 4,85 Milyon Euro fon tahsis edilen Dördüncü Toplumsal Kalkınma hibe programının genel hedefi Kıbrıs’ın kuzeyinde kırsal bölgelerde yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu teklif çağrısının özelliği, Kıbrıs'ın kuzeyindeki yerel topluluk tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin verimliliğini ve kalitesini artırmak ve kırsal yerel toplulukta "ortak hizmetler" yaklaşımını tanıtmaktır.

Aralık 2017'de imzalanan beş hibe sözleşmesinin bazıları halen devam etmektedir.

This website uses cookies to improve your web experience.