Skip links

Toplum Kalkınması

Toplam 18,35 milyon Euro’luk dört Toplum Kalkınması (TK) hibe programı, Kıbrıs’ın kuzeyinde çok sayıda yerel topluluk girişimine destek sağlamaktadır. Avrupa Birliği, 21. yüzyılın sayısız ekonomik, çevre ve sosyal sorunlarının üstesinden gelmek amacıyla AB’nin kırsal bölgelerine destek sağlanmasına büyük önem vermektedir.

2009’da ilk iki hibe programında toplam 28 hibe verilmiştir. 2013’te yeni bir hibe programı, kırsal bölgelerde doğal çevrenin korunmasından, her türlü aile içi şiddete karşı mücadeleye kadar kırsal bölgelerdeki çeşitli girişimleri destekleyen yedi ayrı projeye daha destek sağlamıştır. Atık yönetimi, sosyal hizmetler ve başıboş hayvanların idaresi gibi alanlarla ilgili projelerde vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi için yerel topluluklara fırsat sağlayacak yeni bir hibe programı için 2016 yılında yeni teklif çağrısı açılmıştır. Bu yeni hibe programı; verimliliğinin artırılması ve yerel toplulukların modernleştirilmesi ile hizmetlerin Avrupa standartlarına yaklaştırılması için bir fırsat oluşturmaktadır.

Tamamlanmış ve devam etmekte olan projeler arasında; inşaat işleri, ekipman tedariki ve kapasite geliştirme faaliyetlerinden oluşan projeler yer almaktadır. Bunlara aşağıdaki gibi birkaç örnek verilebilir:

  • Geunyeli/Gönyeli, Pergama/Beyarmudu, Louroujina/Akıncılar ve Sinde/İnönü’de toplum merkezlerinin oluşturulması ve donatılması.
  • Kythrea/Değirmenlik ve Sinde/İnönü’de genç ve yaşlılar için gündüz bakımevlerinin kurulması ile bunlarla ilgili kadrolara yönelik eğitimin verilmesi.
  • Mesaoria/Mesarya bölgesindeki ilkokullarda çevre konularında bilinçlendirme ve eğitim.
  • Karpasso/Karpaz bölgesinde aile içi şiddetin önlenmesi.
  • Kouklia/Köprülü sulak alanlarının korunması ve kuş gözlem tesislerinin oluşturulması.
  • Daha iyi bir yaşam standardına katkıda bulunmak için yeşil atık yönetimi ve kamu hizmetleri kalitesini artırmak.
  • Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadelesi ve cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığa dair farkındalığın artırılması.
This website uses cookies to improve your web experience.