Skip links

Bir gıda perakendeciliği şirketinde (kafe) BT altyapısını ve otomasyon sistemi yükseltmek ve çevre dostu yeşil dağıtım sistemi üzerinden yeni bir satış kanalı eklemek.

This website uses cookies to improve your web experience.