Skip links

Özel Sektör

İnovasyon ve teknolojik gelişmelerin eksikliği, kalite standartlarının nispeten düşük olması, finans kaynaklarına erişim, işletme düzenleyici yasal çerçeve, altyapı ve piyasa büyüklüğü gibi faktörlerden etkilenen, düşük sektörel rekabet edebilirliğe sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), mevcut işletmelerin %99’unu oluşturmaktadır ve 2006 yılından beri Avrupa Birliği’nin politikası KOBİ’lere odaklanmak olmuştur.

Bu nedenle, yerel ekonominin daha rekabet edebilir bir duruma getirilebilmesi için özel sektörün geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine ve KOBİ’lere yeni teknolojiler ve yüksek kaliteli işletme hizmetleri sağlanmasına yönelik önemli destekler verilmektedir.

Özel Sektör Kalkınma Programı tahtında, yaklaşık 18 milyon Euro tutarında dört adet eş-finansman hibe programı bugüne kadar Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. Bunlardan biri UNDP, diğer üçü de doğrudan Avrupa Komisyonu (AK) tarafından idare edilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından doğrudan idare edilen üç hibe programı çerçevesinde toplam 101 KOBİ ve iş ortaklığına destek sağlanmıştır.

Hibe programları çerçevesindeki AB desteklerinin odağında, halihazırda mevcut olan ve genç yenilikçi şirketler için yeni ekipman ve makineler ile birlikte uzmanlaşmış danışmanlık hizmetlerinin verilmesi yer almaktadır. Yeni teknolojilere yapılacak olan yatırımlar özellikle e-işletme, ticaret portalları, on line ihracat, ICT ürünleri gibi alanlarda bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörünün güçlendirilmesi; enerji verimliliği ve güneş enerjisi üzerinde yoğunlaşan yenilenebilir enerji teknolojilerinin tanıtılması ile kalite ve çevre standartlarının (ISO EN 9000 ve 14000 serileri) tanıtılmasıyla ilgilidir. Diğer teknoloji alanları arasında gıda işleme, soğuk depolama ve atık su arıtımı yer almaktadır. Dördüncü KOBİ hibe programının en önemli odak noktasında ise özel sektörde iş yaratılması ve KOBİ becerilerinin geliştirilmesi yer almaktadır.

This website uses cookies to improve your web experience.