Skip links

İnsan Kaynakları

2006’dan bu yana, toplamı 4.5 milyon Euro’yu bulan 97 proje ile yedi hibe programı kapsamında, okul öncesi, ilk, orta ve mesleki okullarda eğitim ve öğretimin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması ve sosyal bütünleşme ile hayat boyu öğrenimin teşviki amacıyla okullara ve hayat boyu öğrenme kurumlarına destek sağlanmaktadır.

Bu hibe projeleri, çocuk odaklı öğrenim uygulamalarının, AB ve dünya çapındaki trendlerle uyumlu şekilde öğretim kapasitelerinin iyileştirilmesi, ileri öğrenim, aktif yurttaşlık ve kültürler arası diyaloğun geliştirmesine ve aynı zamanda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum okullarının yürüteceği ortak projelerin teşvik edilmesi konularına odaklanmaktadır. Bu sayede, iki toplum arasındaki uzlaşının ve buna ilaveten emek piyasası ve istihdam olanaklarının, hayat boyu öğrenim ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje örnekleri, çeşitli konularda öğretimin kalite ve verimliliğinin artırılmasını, stratejik okul planlama süreçlerinin güçlendirilmesini, yeni öğretim metodolojilerinin ilkokul eğitimine entegrasyonunu (Montessori ve Orff Metotları vb.) ve okullarda biyoloji, kimya ve fizik laboratuvarlarının modernizasyonunu içermektedir.

Hibe programlarına ek olarak Avrupa Birliği, çocuk/öğrenci merkezli metodlara geçilmesi için bir kapasite geliştirme projesi yanında meslek okullarında baskı atölyesi ve otomotiv atölyesi kurulumu için gerekli ekipmanların sağlanmasını içeren bir destek programını finanse etmiştir (1.4 milyon Euro).

Etkin mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi ile hayat boyu öğrenim ve aktif iş gücü piyasası önlemlerine ilişkin iki proje (VETLAM I ve VETLAM II) finanse edilmiştir. Bu sayede, Kıbrıs Türk ekonomisinde yeterli kalifiye iş gücünün oluşturulması ve bunun yanında eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki diyaloğun iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

This website uses cookies to improve your web experience.