Skip links

Hakkımızda

Kıbrıs Türk toplumuna Yardım Programı’nın finansmanı ile kurulan AB Hibe Destek Ekibi (GST) Kıbrıs Türk toplumuna yönelik olarak AB tarafından finanse edilen hibe programlarının hazırlanması, sözleşmelerinin yapılması, uygulanması ve izlenmesi ve bunlar sonucunda ortaya çıkan hibe sözleşmeleri ile ilgili tüm faaliyet ve işlemlerde Avrupa Komisyonu’na destek vermektedir. AB Hibe Destek Ekibi, ayrıca gerek potansiyel gerekse hibeden yararlanmaya hak kazanan hibe faydalanıcılarının, AB tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında teklif çağrılarına katılımını kolaylaştırmak ve hibe almaya hak kazanmaları durumunda sözleşme yükümlülükleri doğrultusunda hibe sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak için gereken kapasiteyi oluşturmalarını da amaçlar.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı’nın genel hedefi Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişimini teşvik ederek Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmaktır. 2006-2021 döneminde AB bu amaca yönelik projelere 623 milyon Euro kaynak tahsis etmiştir. Söz konusu destek kısmen hibe programları üzerinden aktarılmıştır.

Hibe Programları

AB Hibe Destek Ekibi, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve halen uygulanmakta olan hibe programlarından aşağıdakilere teknik destek sağlamaktadır.

Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında 7. Teklif Çağrısı
Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında 8. Teklif Çağrısı
This website uses cookies to improve your web experience.