European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community
Kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi – geleceğimizi birlikte inşa edelim

AB Politikaları


Tarım Danışmanlık Hizmetleri Web Sitesi

(İngilzce)
http://tcc-farm-advisory.eu/en/useful-links/


Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı (ENRD)

(İngilzce)
https://enrd.ec.europa.eu


Avrupa Tarım için İnovasyon Birliği

(İngilzce)
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/