European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community
İnovasyon, Teknolojik Gelişim, Kalite Standartları – teşebbüslerin rekabet edebilirliğini arttıran unsurlar
  • Özel Sektör Kalkınması 4. Hibe ProgramıÖzel Sektör Kalkınması 4. Hibe Programı

Dokümanlar


AB finansmanlı hibe projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgili kitapçık (Türkçe ve İngilizce)
İndir


KOBİ Hibe Programı Uygulama Rehberi
İndir


Dünya Bankası çalışmaları
İndir


Proje Döngüsü Yönetimi / Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (Türkçe)
İndir