European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community
İstihdam edilebilirliği arttırmak için eğitim ve yaşam boyu öğrenme
  • İnsan Kaynakları VII
  • İnsan Kaynakları VII
Önceden Program Yönetim Birimi olarak da bilinen AB tarafından finanse edilen Hibe Destek Ekibi’nin genel hedefi, Kıbrıs Türk toplumu için hibe sektörleri projelerinin tasarımı, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesine Mali Yardım Programı kapsamında AB kuralları doğrultusunda teknik destek sağlamaktır.
Hibe Destek Ekibi, hibe programı rehberi geliştirilmesine destek olmak, hibe başvurularının değerlendirilmesi, proje başvuru sahipleri ve faydalanıcılar için kapasite geliştirme aktiviteleri, proje yürütülmesi sırasında hibe faydalanıcılarına yardımcı olmak ve sivil toplum, toplum kalkınması, insan kaynakları, özel sektörün gelişimi ve kırsal kalkınma sektörlerindeki hibe projelerinin izlenmesi gibi faaliyetlerden sorumludur.

Diğer faaliyetler ise websitelerinin güncellenip idare edilmesi, Bilgi İzleme Sistemi’ nin kurulup devam ettirilmesi ve program görünürlük faaliyetlerinin desteklenmesini içermektedir.

Kapasite geliştirme faaliyetleri ise, KOBİ’lere, sivil toplum örgütlerine, okullara, kırsal mikro-teşebbüslere, yerel yönetimlere, STÖ ve çiftçilere tüm satın alma süreçlerinde (malzeme, inşaat, hizmet), proje yönetiminde ve sözleşme uygulama ve raporlamasında destek olmayı içermektedir.