European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community
İstihdam edilebilirliği arttırmak için eğitim ve yaşam boyu öğrenme
  • İnsan Kaynakları VII
  • İnsan Kaynakları VII

BağlantılarAB Hibe Destek Ekibi – Facebook sayfası
https://www.facebook.comAB Hibe Destek Ekibi – YouTube kanalı
https://www.youtube.com/channel/UCArKgtuDERl3XOarj46lLhwAB Hibe Destek Ekibi – Bilgi İzleme Sistemi (MIS)
http://mis.tcceugrantsupport.euAB Bilgi Merkezi:
https://www.facebook.com/ABBilgi/?fref=tsKıbrıs Türk toplumu Görev Gücü websitesi:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/turkish-cypriot-community/Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htmKıbrıs Türk toplumu için AB tarafından finanse edilen kırsal kalkınma programları:
http://www.tccruraldevelopment.euKıbrıs Türk toplumu için AB tarafından finanse edilen özel sektör programları:
http://www.tcceconomicdevelopment.euEuropeAid Websitesi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htmAvrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme
http://www.cedefop.europa.eu/European Agency for Special Needs and Inclusive Education
https://www.european-agency.org/Turkish Cypriot Chamber of Commerce
http://www.ktto.net/english/index.aspTurkish Cypriot Chamber of Industry
http://www.kibso.org/index.php/Turkish Cypriot Chamber of Shopkeepers and Artisans
http://www.ktezo.org/index.php?lang=enAvrupa Birliği Koordinasyon Merkezi
http://abkm.gov.ct.tr/Kıbrıs Türk toplumu için yardım programı
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_en