European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community
İstihdam edilebilirliği arttırmak için eğitim ve yaşam boyu öğrenme
  • İnsan Kaynakları VII
  • İnsan Kaynakları VII

AB Politikaları


2020 AB Stratejisi – Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için AB stratejisi
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm


Eğitim ve öğretim 2020
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm


Yaşam boyu öğrenme politikası
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_en.htm


Avrupa’ da Yetişkin Eğitimi için Elektronik Platform (EPALE)
https://ec.europa.eu/epale/


Yetişkin öğrenimi ile ilgili AB çalışmaları ve raporları
http://ec.europa.eu/education/library/index_en.htm#_themes=adult_learningthemes=adult_learning


Girişimciliğin teşviki
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/index_en.htm


Gençlik Hareket Halinde, gençler için kapsamlı eğitim ve istihdam edilebilirlik önlem paketi
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en


Eğitim için Gençlik Garantisi, Kalite Çerçevesi ve Avrupa Çıraklık- İşyerinde Öğrenme İttifakı’ nın da dahil olduğu Gençlik İstihdam Paketi
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036&newsId=1731&furtherNews=yes


Gençlik İstihdam İnisiyatifi
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes