European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community
Farkında Ol, Geri Ver, SESİNİ Yükselt!
Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla AB Mali Yardım Programı kapsamında (Yönetmelik (AK) 389/20061), Kıbrıs Sivil Toplum’una yardım sağlanmaktadır. Yardım Programı’nın bu konudaki ana hedeflerinden biri (hedef 3) “uzlaşma, güven arttırıcı önlemler ve sivil topluma destek”tir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sivil toplumun güçlendirilmesi, diyalog kültürünün geliştirilmesi, toplum yaşamına katılım ve ayrıca hoşgörü, barış ve aktif yurttaşlık değerlerinin öne çıkarılmasında kilit rol oynamaktadır. Güven artırıcı önlemler ve her iki toplumun sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen ortak faaliyetlere yönelik AB tarafından sağlanan destek, arabuluculuk, diyalog ve ayrıca Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında daha yakın ilişkilerin ve güvenin tesisini teşvik etmektedir.

AB, şimdiye tek toplamı 9.5 milyon Euro’yu bulan, ve devamı gelecek olan beş hibe programını desteklemiştir. 2006 itibariyle Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında programı kapsamında 60’tan fazla proje ve 80 sivil toplum örgütüne yardım sağlanmıştır.

Sivil toplum örgütlerine kendilerini, rollerini, ayrıca Kıbrıs Türk toplumuna ve Avrupa Birliği’ne demokratik katılımlarını güçlendirmek maksadıyla 2.8 milyon Euro’luk iki proje kapsamında, kapasite geliştirme desteği de verilmektedir.

AB’nin sivil toplum örgütlerine mevcut desteği, insan hakları, çevre, kültür ve spor konularına odaklanmaktadır.

Bazı proje örnekleri şöyledir:
 • “Konuşulmayan”: LGBTI hakları konusunda diyalog ve farkındalık yaratma yoluyla toplumsal cinsiyet ve cinsel ayrımcılıkla savaşmak
 • “Şiddete Karşı Diren!” : Kadın ve çocuklara karşı yapılan aile içi şiddetin ortadan kaldırılması
 • “Sesini yükselt, haklarını savun!”: Kıbrıs Türk sivil toplumunun iletişim ve savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum medya profesyonellerinin kapasitelerinin arttırılması.
 • Kıbrıs’ın kuzeyinde, sulak alanlarda ve deniz kenarlarında doğal kaynakların, habitatın ve ekosistemin korunması.
 • “İnsan hakları herkes için!”: Uluslararası koruma ihtiyacındaki kişilerin insan haklarının tanıtılması ve korunması.
 • “Youthopia”: Genç Kıbrıslıların haklarını tanıtıp koruma konusunda güçlendirmek
 • “Hastanın Sesi”: Hasta hakları konusunda farkındalığın ve saygının artırılması.
 • “Leading by Example”: engagement of Turkish Cypriot and Greek Cypriot Business Leaders in Dialogue, Cooperation and Reconciliation
 • “Örnek Olmak”: Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum iş dünyası liderlerinin diyalog, işbirliği ve uzlaşıma katılımı
 • Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının ortak somut olmayan kültürel miraslarının korunup tanıtılması
 • Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Projesi
 • “Umut tenekeleri”: Atıkla ilgili çevresel konularda, geri dönüştürmede, temiz ve sağlıklı çevre hakları konusunda Kıbrıs toplumunda sosyal farkındalığın geliştirilmesi.
 • “Kıbrıs’ta Barışın ve Sağlığın Desteklenmesi” spor aracılığıyla uzlaşının ve sağlığın teşviki ve gençlere sağlıklı ve huzurlu bir yaşamı seçmeleri için gerekli araçları sağlamak.
 • “Sanat Aracılığıyla Yüzleşme”: “Kıbrıs’ta uzlaşı için bir araç olarak çağdaş sanat.