European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community
Be Aware, Give Back, Raise Your VOICE!
Program Yönetim Birimi olarak da bilinen AB tarafından finanse edilen Hibe Destek Ekibi’nin genel hedefi, Kıbrıs Türk toplumu için hibe sektörleri projelerinin tasarımı, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesine Mali Yardım Programı kapsamında AB kuralları doğrultusunda teknik destek sağlamaktır.
Hibe Destek Ekibi, hibe programı rehberi geliştirilmesine destek olmak, hibe başvurularının değerlendirilmesi, proje başvuru sahipleri ve faydalanıcılar için kapasite geliştirme aktiviteleri, proje yürütülmesi sırasında hibe faydalanıcılarına yardımcı olmak ve sivil toplum, toplum kalkınması, insan kaynakları, özel sektörün gelişimi ve kırsal kalkınma sektörlerindeki hibe projelerinin izlenmesi gibi faaliyetlerden sorumludur.

Diğer faaliyetler ise iki websitesinin (www.tcceugrantsupport.eu ve www.tccruraldevelopment.eu) güncellenip idare edilmesi, Bilgi İzleme Sistemi’nin kurulup devam ettirilmesi ve program görünürlük faaliyetlerinin desteklenmesini içermektedir.

Kapasite geliştirme faaliyetleri ise, KOBİ’lere, sivil toplum örgütlerine, okullara, kırsal mikro-teşebbüslere, yerel yönetimlere, STÖ ve çiftçilere tüm satın alma süreçlerinde (malzeme, inşaat, hizmet), proje yönetiminde ve sözleşme uygulama ile raporlamasında destek olmayı içermektedir.

Sivil Alan, Eylül 2015 tarihinde başlayıp Mart 2021’de tamamlanması planlanan, Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplumun rolünü güçlendirmenin yanı sıra, AB değerleri ile güven, diyalog, işbirliği gelişimine elverişli bir ortamın gelişmesini teşvik ederek, AB çapındaki STK’lar ile STK ağlarıyla bağlantı kurulmasına yardımcı olmayı hedeflenmektedir. AB tarafından finanse edilen bu proje, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında daha yakın bir ilişkinin geliştirilip, Kıbrıs Türk sivil toplumunun Birliğe entegrasyonunu amaçlayan bir teknik destek projesidir.

Proje hedefleri şöyledir:
  • Kıbrıs Türk STÖ’lerinin kapasite ve faaliyetlerinin arttırılıp geliştirilmesi;
  • Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk STK’larında işbirliğinin arttırılıp, ortak faaliyetlerin geliştirilmesi;
  • Kıbrıs Türk toplumunda STÖ’lerin rolünü ve sivil katılımı güçlendirmek;
  • Kıbrıs Türk ile AB STÖ’lerinin yanı sıra AB çapında STK ve STK ağları arasında işbirliği, destek ve en iyi uygulamaların teşvik edilmesi.